Share |

Uutiset

4.11.2018Herkkukorin voittaja arvottuLue lisää »4.11.2018Pieni eduskuntavaalistarttiLue lisää »17.12.2017KD Kotkan julkilausumaLue lisää »

Uusimmat kirjoitukset

  • 6.12.2019 12:46Esko Almgren muistelee talvisodan tapahtumiaLue lisää »
  • 10.11.2019 17:36KD Kymen piirin julkilausuma syyskokouksessa 9.11.2019Lue lisää »
  • 10.11.2019 16:56Kristillisdemokraattien Kymen piirin syyskokous pidettiin 9.11. KotkassaLue lisää »

Yhteystiedot

Puheenjohtaja
Maaret Lommi
Nuottakatu 4, 48910 Kotka
maaret.lommi(at)kymp.net
050 560 7588

Share |

Puheenjohtajan palsta - Maaret Lommi

maaret-lommi-kokokuva-netsize.jpg

POIMINTOJA MATKAN VARRELTA 1/2018

Tammikuussa järjestimme sisäilmaseminaarin Kotkan kaupunginkirjaston auditoriossa, jonne kerääntyi noin 80 osallistujaa + seminaarin asiantuntijat. Aihe oli tärkeä, Kotkan painiessa sisäilmaongelmaisten rakennuksiensa kanssa. Saimme tilaisuudesta paljon myönteistä palautetta. Nyt kd pitää tärkeänä, että ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä suoritetaan systemaat-tisesti ja aiomme myös seurata niiden toteutumista. Eteenpäin näissä asioissa on jo menty sikäli, että tammikuussa kaupunginhallituksen kokouksessa puhuimme uuden sisäilmasivus-ton perustamista nettiin, jossa olisi ajantasainen tieto raportteineen kaikista Kotkan sisäilma-ongelmaisista rakennuksista. Paikalla oli myös virkamiehiä, mm Tommy Larvi ja Tero Huusko, jotka suhtautuivat myönteisesti ehdotukseen. Tulemme saamaan kaupunginhallitukseen tänä keväänä joka kuukausi raportin toimenpiteitten edistymisestä sisäilmaongelmaisten raken-nusten tilanteesta.

Kaupungissa on alettu suunnitella uutta nelivuotiskautta. Kotkan kehittämisen ja panostus-ten painopisteitä mietitään. Mikko ja Veijo olivat kaksi päivää kaupungin järjestämässä stra-tegiaseminaarissa luomassa muiden valtuutettujen kanssa alustavia suuntaviivoja elinvoimai-sen Kotkan kehittämiseksi. Tämä suunnittelutyö on parhaillaan menossa myös meidän paikallisosastossamme. Nyt meillä pitäisi olla viisautta löytää oikeat painopistealueet, jotta Kotkan väkiluku saataisiin nousemaan ja uusia työpaikkoja syntyisi.   Alkuvuoden iso päätös valtuustossa oli Kymijoen Työterveyden myyminen Pihlajalinna Ter-veys Oy:lle. Päätös oli hyvä, vaikka arvostelimmekin valmisteluprosessia.  Kymijoen Työter-veyden henkilökunta on ratkaisuun tyytyväinen. Pihlajalinna on 90% suomalainen yhtiö ja maksaa myös verot Suomeen. On myös hyvä saada uusi toimija tälle seudulle Mehiläisen ja Terveystalon lisäksi. Kotkan kaupunki ei olisi pystynyt osoittamaan varoja työterveyden kehit-tämiseen. Edellisellä valtuustokaudella Kymijoen Työterveyden varoja jouduttiin leikkaamaan.

Maaliskuun 12.päivä Kotkassa aloittaa uusi kaupunginjohtaja Esa Sirviö, jonka valintaa myös kd tuki. Nähtäväksi jää kuinka nopeasti hän ottaa haltuunsa Kotkan asiat. Toivotamme hänen työlleen siunausta ja menestystä kaikkien kotkalaiset parhaaksi!

Pikkuhiljaa alamme valmistautua maakuntavaaleihin, jotka näyttäisivät olevan tulossa 28.10. Ehdokkaiden etsiminen voi alkaa jo nyt. Toivomme saavamme ainakin 10 hyvää ehdokasta.