Share |

Uutiset

4.11.2018Herkkukorin voittaja arvottuLue lisää »4.11.2018Pieni eduskuntavaalistarttiLue lisää »17.12.2017KD Kotkan julkilausumaLue lisää »

Uusimmat kirjoitukset

  • 6.12.2019 12:46Esko Almgren muistelee talvisodan tapahtumiaLue lisää »
  • 10.11.2019 17:36KD Kymen piirin julkilausuma syyskokouksessa 9.11.2019Lue lisää »
  • 10.11.2019 16:56Kristillisdemokraattien Kymen piirin syyskokous pidettiin 9.11. KotkassaLue lisää »

Yhteystiedot

Puheenjohtaja
Maaret Lommi
Nuottakatu 4, 48910 Kotka
maaret.lommi(at)kymp.net
050 560 7588

Share |

Puheenjohtajan palsta - Maaret Lommi

maaret-lommi-kokokuva-netsize.jpg

RIVEISSÄ MUKANA

Tekstejä ei viime kuukausina liiemmin ole minulta syntynyt. Moni näyttää käynneen poliitikkosivuillani ja uskoakseni on myös pettynyt näkemäänsä. Ei vieläkään mitään!

Suoraan sanoen, edellisten eduskuntavaalien jälkeen ei vaalien lopputulos eikä ylipäätään Suomen poliittinen ilmapiiri innostanut kirjoittamaan. Päinvastoin. Tuntui siltä, että oli välttämätöntä pitää vakava tuumaushetki ja kysyä : missä kunnossa kd:n oikeastaan on ja ennen kaikkea onko sille vielä tulevaisuudessa varattu jotakin, haluanko vielä olla mukana ja onko työ kristillisestä etiikasta nousevien arvojen puolesta turhaa tässä maailmanajassa.

Politiikka on minulle paljon enemmän kuin harrastus. Siihen liittyy vahvasti koko elämäni ja olemiseni perustus, kristillinen vakaumus, joka on minulle luovuttamaton. Se kulkee mukana joka paikkaan ja joka tilanteeseen. Sitä ei voi ikäänkuin leikata irti sopivissa tilanteissa. Kaikki helpot ja vaikeat päätökset ja kaikki ratkaisut, jokainen kohtaaminen ja kaikki tekemiset ja menemiset saavat osansa vakaumuksestani. Tästä syystä politiikan maailma ei tarjoa minulle kovin montaa vaihtoehtoa toimintakentäksi. Kristillisdemokraatit ovat sen parhaiten tarjonneet ja edelleen tarjoavat. Kd pitää selkeästi ja systemaattisesti kristillisiä arvoja esillä ja puolustaa niitä. Jos tämä nähdään tärkeäksi, silloin puolueella on myös tulevaisuus.

Nyt taas koen omakseni olla mukana kristillisdemokraattien joukoissa vaikuttamassa kristilliseltä pohjalta asioiden kulkuun. Sana vaikuttaminen tosin tuntuu joskus liian vähäpätöiseltä, kun ottaa huomioon, että valtakunnassamme on liikkeellä useta ilmiöitä ja ideologioita, jotka eivät sovi kristilliseen maailmankuvaan. Silloin vaikuttaminen on taistelua ideologioiden ristitulessa. Paikallistasolla vaikuttaminen on toistaiseksi vielä hieman helpompaa.

Kd:n on pieni puolue, mutta pienikin voi olla suuri! Se tekee tärkeää ja vaikuttavaa työtä koostaan huolimatta. Puolueen johdolta ja muilta ylätason toimijoilta ei puutu älyä eikä ideoita, mutta uskon, että puolueen uudistaminen jää nuoremmalle polvelle. Nyt me teemme sen, mikä meidän tehtäväksemme tulee.

POIMINTOJA MATKAN VARRELTA 1/2018

Tammikuussa järjestimme sisäilmaseminaarin Kotkan kaupunginkirjaston auditoriossa, jonne kerääntyi noin 80 osallistujaa + seminaarin asiantuntijat. Aihe oli tärkeä, Kotkan painiessa sisäilmaongelmaisten rakennuksiensa kanssa. Saimme tilaisuudesta paljon myönteistä palautetta. Nyt kd pitää tärkeänä, että ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä suoritetaan systemaat-tisesti ja aiomme myös seurata niiden toteutumista. Eteenpäin näissä asioissa on jo menty sikäli, että tammikuussa kaupunginhallituksen kokouksessa puhuimme uuden sisäilmasivus-ton perustamista nettiin, jossa olisi ajantasainen tieto raportteineen kaikista Kotkan sisäilma-ongelmaisista rakennuksista. Paikalla oli myös virkamiehiä, mm Tommy Larvi ja Tero Huusko, jotka suhtautuivat myönteisesti ehdotukseen. Tulemme saamaan kaupunginhallitukseen tänä keväänä joka kuukausi raportin toimenpiteitten edistymisestä sisäilmaongelmaisten raken-nusten tilanteesta.

Kaupungissa on alettu suunnitella uutta nelivuotiskautta. Kotkan kehittämisen ja panostus-ten painopisteitä mietitään. Mikko ja Veijo olivat kaksi päivää kaupungin järjestämässä stra-tegiaseminaarissa luomassa muiden valtuutettujen kanssa alustavia suuntaviivoja elinvoimai-sen Kotkan kehittämiseksi. Tämä suunnittelutyö on parhaillaan menossa myös meidän paikallisosastossamme. Nyt meillä pitäisi olla viisautta löytää oikeat painopistealueet, jotta Kotkan väkiluku saataisiin nousemaan ja uusia työpaikkoja syntyisi.   Alkuvuoden iso päätös valtuustossa oli Kymijoen Työterveyden myyminen Pihlajalinna Ter-veys Oy:lle. Päätös oli hyvä, vaikka arvostelimmekin valmisteluprosessia.  Kymijoen Työter-veyden henkilökunta on ratkaisuun tyytyväinen. Pihlajalinna on 90% suomalainen yhtiö ja maksaa myös verot Suomeen. On myös hyvä saada uusi toimija tälle seudulle Mehiläisen ja Terveystalon lisäksi. Kotkan kaupunki ei olisi pystynyt osoittamaan varoja työterveyden kehit-tämiseen. Edellisellä valtuustokaudella Kymijoen Työterveyden varoja jouduttiin leikkaamaan.

Maaliskuun 12.päivä Kotkassa aloittaa uusi kaupunginjohtaja Esa Sirviö, jonka valintaa myös kd tuki. Nähtäväksi jää kuinka nopeasti hän ottaa haltuunsa Kotkan asiat. Toivotamme hänen työlleen siunausta ja menestystä kaikkien kotkalaiset parhaaksi!

Pikkuhiljaa alamme valmistautua maakuntavaaleihin, jotka näyttäisivät olevan tulossa 28.10. Ehdokkaiden etsiminen voi alkaa jo nyt. Toivomme saavamme ainakin 10 hyvää ehdokasta.