Share |

Uutiset

11.2.2023KD:n valtuustoryhmältä kaksi aloitetta kaupunginvaltuustoonLue lisää »23.1.2023Eduskuntavaalikampanjamme alkoiLue lisää »27.1.2022Mikko Almgren aluevaltuustoonLue lisää »

Uusimmat kirjoitukset

  • 10.6.2024 17.16Kiitos jokaiselle eurovaaleissa KD:lle äänensä antaneelle!Lue lisää »
  • 10.5.2024 20.07KD:n EU-vaaliehdokkaatLue lisää »
  • 13.4.2024 10.43KD Kymen piirin kevätkokous pidettiin ImatrallaLue lisää »

Yhteystiedot

Puheenjohtaja
Mikko Almgren
mikko.almgren(at)gmail.com

Varapuheenjohtaja
Maaret Lommi
maaret.lommi(at)gmail.com

Sihteeri
Jary Högnabba
kotkankd(at)gmail.com

Panostus lapsiin ja nuoriin on paras investointi

Lauantai 15.1.2022 klo 8.11 - Maaret Lommi

Kymen Sanomissa (21.1.2022) äskettäin eläkkeelle jäänyt asiantuntija, johtavana sosiaalityöntekijä Kymsotessa työskennellyt, Raija Lappalainen ihmetteli Kymsoten päätöstä lakkauttaa Taimelan vastaanottokodin toiminta, vaikka vastaanottokodilla on oma aivan erityinen roolinsa pienten lasten sijoituspaikkana. Lappalainen ihmetteli myös sitä, onko päätöstä tehtäessä lainkaan otettu huomioon Taimelan toiminnalla saatua taloudellista säästöä, kun lasten pitkäaikaisia sijoituksia on voitu estää.

Panostus lapsiin, nuoriin ja sitä kautta perheisiin on paras mahdollinen investointi. Kymenlaakson hyvinvointialueen strategiassa on vahvistettava lapsen ja nuoren näkökulmaa ja oikeuksien toteutumista, niin että lasten kannalta huonoja päätöksiä ei enää syntyisi.

Kymenlaakson hyvinvointialueella lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi tulee ottaa tiedolla johtamisen välineiksi. Tämä tarkoittaa ennen päätöksentekoa tehtävää päätöksen vaikutusten ennakointia hyödyistä ja haitoista sekä päätöksen jälkeen vaikutusten seurantaa. Lapsibudjetoinnin avulla varmistutaan siitä, että lasten hyvinvointiin ja oikeuksiin kohdistuvat juhlapuheet tulevat todeksi päätöksenteon arjessa, siinä vaiheessa, kun se maksaa jotakin ja vaatii priorisointeja. Lapsibudjetoinnilla haetaan myös lapsiin kohdistettujen julkisten varojen vaikuttavuutta ja läpinäkyvyyttä.

Lapsivaikutusten arviointiin ja lapsibudjetointiin on suunniteltava koko hyvinvointialuetta palveleva malli, hyödyntäen jo alueen kunnissa käytössä olevia, hyväksi havaittuja toimintatapoja. Mukaan on otettava järjestöjä, seurakunta ja muita toimijoita, joiden avulla saadaan kuulumaan myös ne äänet, joita ei muuten kuultaisi. Hyvillä toimintamalleilla ja lasten ja nuorten kannalta viisailla päätöksillä voimme edistää koko Kymenlaakson alueen lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointia vuosikymmeniä eteenpäin.

Tämä sama Kymsoten päätös oli esillä Kotkan kaupunginhallituksen vuoden viimeisessä kokouksessa, osana Kymsoten ja kaupungin välistä palvelusopimusta. En kannattanut sopimuksessa ollutta esitystä Taimelan toiminnan lakkauttamisesta. Tein yhdessä vasemmistoliiton edustajan kanssa uuden esityksen, jossa Taimelan vastaanottokotia ei lakkauteta. Äänestyksessä tämä uusi ehdotus ei saanut riittävästi kannatusta, joten Taimelan lakkauttamispäätös hyväksyttiin osana Kotkan palvelusopimusta.

Maaret Lommi, aluevaaliehdokas Kymenlaakson hyvinvointialueella

Avainsanat: KD, Kotka, Aluevaalit, Lapset, Nuoret

Julkilausumat syyskokouksesta

Torstai 3.12.2009 klo 9.21 - KD Kotkan paikallisosaston syyskokous

NUORTEN HYVINVOINTI

Kristillisdemokraattisen puolueen Kotkan paikallisosasto on huolissaan nuorten hyvinvoinnista. STM:n tutkimusten mukaan 2/3 osaa nuorista voi hyvin ja 1/3 nuorista on vaaravyöhykkeessä ja jälkimmäisestä kolmanneksesta jälleen yksi kolmannes tarvitsee ulkopuolista apua sosiaalisten tai terveydellisten ongelmien vuoksi. Syrjäytymisvaarassa ovat erityisesti nuoret pojat/miehet. Yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle 1 miljoona euroa. Hälyttävänä on pidettävä sitä, että nuoret pitävät yleisesti kiirettä haittatekijänä elämässään.

Näihin tekijöihin tulisi kunnan päättäjien suhtautua vakavasti ja tositoimin järjestää nuorille matalan kynnyksen paikkoja, johon he voivat tulla keskustelemaan asioistaan. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa sekä peruskouluissa tulisi olla aikaa nuorille elämän kysymyksistä keskustelemiseen. Auttamisen keinoja on olemassa kun vain kuntapäätöksenteossa tehdään viisaita valintoja ja ei säästetä väärissä asioissa. Nuoriin liittyvät säästöt tulevat myöhemmin paljon kalliimmiksi.


TOIMIVA PÄIVÄKOTI- JA KOULUVERKKO

Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen hyväksyminen oli tärkeää, jotta pahasti myöhässä olevat päiväkotien ja koulujen perusparannukset saadaan suoritettua. Selvitys luo yleiset raamit päiväkoti- ja kouluverkon muodostamiseen. Nyt alkava suunnittelu kenttätasolla on erityisen tärkeää.

Kristillisdemokraattien (KD) Kotkan osasto pitää tärkeänä, että suunnitteluun otetaan henkilöstö heti mukaan ja päätöksiä tehdään järkevästi, kunkin toimipisteen tarpeet huomioiden. Näin saadaan aikaan toimivat tilat, joissa työskentelee motivoitunut henkilöstö, sopivan kokoiset lapsi- ja oppilasryhmät, kohtuullisen matkan päässä kodeista.

 

Avainsanat: julkilausuma, nuoret, koulu, päiväkoti