Share |

Uutiset

27.1.2022Mikko Almgren aluevaltuustoonLue lisää »18.2.2021KD Kotkan kuntavaaliehdokkaat arvoillassaLue lisää »24.10.2020Kotkan kristillisdemokraattien vuosikokousLue lisää »

Uusimmat kirjoitukset

Yhteystiedot

Puheenjohtaja
Mikko Almgren
mikko.almgren(at)gmail.com

Varapuheenjohtaja
Maaret Lommi
maaret.lommi(at)gmail.com

Sihteeri
Jorma Kaario
jorma.kaario(at)gmail.com

Pienet koulut haasteiden edessä

Lauantai 21.11.2015 klo 18:22 - Maaret Lommi

Pienet koulut haasteiden edessä

koulu1-101.jpgTällä viikolla Kotkan kaupunginvaltuusto teki päätöksen Tiutisen kaksiopettajaisen kyläkoulun lakkauttamisesta. Tämän päätöksen pohjalta Tiutisen ja Kuutsalon koululaiset siirtyvät ensi syksynä opiskelemaan suurempaan Hakalan kouluun.

Kristillisdemokraatit äänestivät lakkauttamisen puolesta. Matkan varrella perusteluja on nähty ja kuultu puolesta ja vastaan. Tänään (21.11.) Kymen Sanomissa oli mielipidepalstalla kirjoitus otsikolla " Valta ja raha sanelivat Tiutisen koulun kohtalon".

Minä en ajattele rahaa enkä valtaa. Minä mietin seuraavassa isojen ja pienten koulujen tilannetta opettajan ja koulun johtajan näkökulmasta:

Jokaisen on ollut mahdollista kuulla jo uutislähetysten yhteydessä, kuinka suomalainen koulu on muutosten kourissa. Opetushallituksen linjaama uusi opetussuunnitelma, jota kunnissa parhaillaan työstetään, velvoittaa uudenlaiseen toimintakulttuuriin ja oppisisältöjen jäsentämiseen ja käsittelemiseen. Nyt kouluun virtaa uusia asioita. Odotukset koulun kasvatus- ja opetustehtävää kohtaan kasvavat jatkuvasti. Yksilöllisempää opetusta vaaditaan ja tarvitaankin monestakin syystä. Tästä asetelmasta käsin tarkasteltuna iso koulu pärjää paremmin kuin ihan pieni.

Pidän itse parhhaimpana noin 200-250 oppilaan koulua, kaksisarjaista koulua, jossa opettajilla olisi rinnakkaisluokan opettaja työparina. Työparit voisivat suunnitella yhdessä opetusta ja jakaa ajatuksiaan. He voisivat helposti muodostaa oppilaista erilaisia taitoryhmiä, jolloin esim matematiikassa nopeammin edistyvät voisivat saada opetusta omista lähtökohdistaan. Siis opetuksen eriyttäminen tulisi tehokkaammaksi ja mielekkäämmäksi. Työparin myötä myös ajatus oikeudenmukaisemmasta arvioinnista tulisi lähemmäs toteutumistaan, kun kaksi opettajaa miettisivät arviointia yhdessä.

Uusien, kouluun virtaavien asioiden haltuunotto olisi paremmin mahdollista, jos koulussa olisi enemmän opettajia, siis enemmän osaamista ja potentiaalia. Esim. jatkuvasti etenevä ja uusiutuva tietotekniikka tuo mukanaan kouluille valtavia haasteita. Pienessä kyläkoulussa jokaisen opettajan on oltava mukana kaikessa, mitä koulussa tapahtuu. Se on pitkänpäälle raskasta ja uuvuttavaa. Suuremmassa koulussa voidaan vastuuttaa opettajatiimejä tai -pareja ottamaan haltuun uusia asioita ja kehittämään vanhoja opettajien omien vahvuuksien ja halujensa mukaan. Tällöin koulun toiminta kehittyy, mutta kaikkien ei tarvitse olla joka asiassa mukana.

Koulun oppimisympäristön, opetustyön ja toimintatapojen kehittäminen ei ole vapaaehtoista. Siihen täytyy ryhtyä niin pienissä kuin suurissakin kouluissa. Kehittämiseen tarvitaan useita leveitä hartioita, aikaa, tahtoa ja osaamista, siis opettajien hartioita, opettajan aikaa, opettajan tahtoa ja opettajan osaamista. Voi opettajaa, voi pieniä kouluja!
Näistä lähtökohdista käsin uskon, että Tiutisen ja Kuutsalon oppilaille ei viimekädessä käynyt kuitenkaan niin huonosti.

Maaret Lommi

Avainsanat: koulut, opetussuunnitelma, kehittäminen, kunnallispolitiikka, Maaret, Lommi, Tiutinen

Julkilausumat syyskokouksesta

Torstai 3.12.2009 klo 9:21 - KD Kotkan paikallisosaston syyskokous

NUORTEN HYVINVOINTI

Kristillisdemokraattisen puolueen Kotkan paikallisosasto on huolissaan nuorten hyvinvoinnista. STM:n tutkimusten mukaan 2/3 osaa nuorista voi hyvin ja 1/3 nuorista on vaaravyöhykkeessä ja jälkimmäisestä kolmanneksesta jälleen yksi kolmannes tarvitsee ulkopuolista apua sosiaalisten tai terveydellisten ongelmien vuoksi. Syrjäytymisvaarassa ovat erityisesti nuoret pojat/miehet. Yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle 1 miljoona euroa. Hälyttävänä on pidettävä sitä, että nuoret pitävät yleisesti kiirettä haittatekijänä elämässään.

Näihin tekijöihin tulisi kunnan päättäjien suhtautua vakavasti ja tositoimin järjestää nuorille matalan kynnyksen paikkoja, johon he voivat tulla keskustelemaan asioistaan. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa sekä peruskouluissa tulisi olla aikaa nuorille elämän kysymyksistä keskustelemiseen. Auttamisen keinoja on olemassa kun vain kuntapäätöksenteossa tehdään viisaita valintoja ja ei säästetä väärissä asioissa. Nuoriin liittyvät säästöt tulevat myöhemmin paljon kalliimmiksi.


TOIMIVA PÄIVÄKOTI- JA KOULUVERKKO

Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen hyväksyminen oli tärkeää, jotta pahasti myöhässä olevat päiväkotien ja koulujen perusparannukset saadaan suoritettua. Selvitys luo yleiset raamit päiväkoti- ja kouluverkon muodostamiseen. Nyt alkava suunnittelu kenttätasolla on erityisen tärkeää.

Kristillisdemokraattien (KD) Kotkan osasto pitää tärkeänä, että suunnitteluun otetaan henkilöstö heti mukaan ja päätöksiä tehdään järkevästi, kunkin toimipisteen tarpeet huomioiden. Näin saadaan aikaan toimivat tilat, joissa työskentelee motivoitunut henkilöstö, sopivan kokoiset lapsi- ja oppilasryhmät, kohtuullisen matkan päässä kodeista.

 

Avainsanat: julkilausuma, nuoret, koulu, päiväkoti